Imprint

Dette imprint ble sist oppdatert den 28/07/2023.

Eieren av dette nettstedet er:

Seeme AS
Østre Aker vei 24B – 0581 Oslo
Norge
E-post: seeme@seeme.no
Telefonnr: +47 932 84 338
MVA ID: 983 976 247

Juridisk(e) representant(er) for Seeme AS:

Eva Merete Røhme Aunemo

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Enhetsregisteret i Brønnøysund med lisens- eller registreringsnummeret:

983 976 247

1.2 Navnet på vår tilsynsmyndighet er:

EN 13356 (Europeisk standard for reflekser til personlig bruk).

Du finner disse reglene og forskriftene her:
https://lovdata.no

Vi er villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.